Dầu phộng được nguyên cứu để chế tạo thuốc

Dầu đậu phộng có lợi đến mức người ta ví như thuốc, DNG Food xin trích đăng một bài viết từ webmd.com - vốn là một website uy tín trong lĩnh vực dược phẩm. Bài viết chia hai phần - phần nguyên văn từ tiếng Anh và phần dịch từ Google:

PEANUT OIL Overview Information

Peanut oil is the oil from the seed, also called the nut, of the peanut plant. Peanut oil is used to make medicine.

Peanut oil is used to lower cholesterol and prevent heart disease. It is also used to decrease appetite as an aid to weight loss. Some people use it to help prevent cancer.

Peanut oil is sometimes applied directly to the skin for arthritis and joint pain, dry skin, eczema, scalp crusting and scaling without hair loss, and other skin disorders that cause scaling.

Rectally, peanut oil is used in ointments and medicinal oils for treating constipation.

Pharmaceutical companies use peanut oil in various products they prepare for internal and external use.

In manufacturing, peanut oil is used in skin care products and baby care products.

Sometimes the less expensive soya oil is added to peanut oil.

Dầu Đậu phộng - Thông tin tổng quan

Dầu đậu phộng là dầu từ hạt, cũng được gọi là hạt, của nhà máy đậu phộng. Dầu đậu phộng được sử dụng để làm thuốc.

Dầu đậu phộng được sử dụng để giảm cholesterol và ngăn ngừa bệnh tim. Nó cũng được sử dụng để giảm sự thèm ăn như một trợ giúp để giảm cân. Một số người sử dụng nó để giúp ngăn ngừa ung thư.

Dầu đậu phộng đôi khi được áp dụng trực tiếp vào da cho viêm khớp và đau khớp, da khô, chàm, da đầu làm mộc và mở rộng quy mô mà không rụng tóc, da và các rối loạn khác gây rộng.

Trực tràng, dầu đậu phộng được sử dụng trong thuốc mỡ và các loại dầu thuốc để điều trị táo bón.

Công ty dược phẩm sử dụng dầu đậu phộng trong các sản phẩm khác nhau mà họ chuẩn bị cho sử dụng nội bộ và bên ngoài.

Trong sản xuất, dầu đậu phộng được sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc da và sản phẩm chăm sóc em bé.

Đôi khi dầu đậu nành ít tốn kém được thêm vào dầu đậu phộng.

PEANUT OIL Uses & Effectiveness

Insufficient Evidence for:

    Lowering cholesterol.
    Preventing heart disease.
    Preventing cancer.
    Decreasing appetite for weight loss.
    Constipation, when applied to the rectum.
    Arthritis and joint pain, when applied to the skin.
    Scalp crusting and scaling, when applied to the skin.
    Dry skin and other skin problems, when applied to the skin.
    Other conditions.

More evidence is needed to rate the effectiveness of peanut oil for these uses.

Dầu đậu phộng - Sử dụng & hiệu quả

Bằng chứng không đủ cho:

    Giảm cholesterol.
    Ngăn ngừa bệnh tim .
    Ngăn ngừa ung thư.
    Giảm sự thèm ăn để giảm cân.
    Táo bón, khi áp dụng cho trực tràng.
    Viêm khớp và đau khớp, khi áp dụng cho da.
    Da đầu làm mộc và mở rộng quy mô, khi áp dụng cho da.
    Da khô và vấn đề về da khác, khi áp dụng cho da.
    Các điều kiện khác.

Thêm bằng chứng là cần thiết để đánh giá hiệu quả của dầu đậu phộng cho các mục đích sử dụng.

PEANUT OIL - Side Effects & Safety

Peanut oil is safe for most people when taken by mouth, applied to the skin, or used rectally in medicinal amounts.
Special Precautions & Warnings:
Pregnancy and breast-feeding: Peanut oil is safe in amounts found in food, but there’s not enough information to know if it’s safe in the larger amounts that are used as medicine. Stick to normal food amounts if you are pregnant or breast-feeding.

Allergy to peanuts, soybeans, and related plants: Peanut oil can cause serious allergic reactions in people who are allergic to peanuts, soybeans, and other members of the Fabaceae plant family.

Dầu Đậu phộng - tác dụng phụ và an toàn

Dầu đậu phộng là an toàn cho hầu hết mọi người khi dùng bằng đường uống, áp dụng cho da, hoặc sử dụng trực tràng với số lượng thuốc.
Thận trọng ý đặc biệt:
Mang thai và cho con bú: dầu đậu phộng là an toàn với số lượng tìm thấy trong thực phẩm, nhưng không có đủ thông tin để biết chắc chắn nó có an toàn trong số lượng lớn hơn được sử dụng làm thuốc hay không.

Dị ứng với đậu phộng, đậu nành, và các nhà máy liên quan: dầu đậu phộng có thể gây ra phản ứng dị ứng nghiêm trọng ở những người bị dị ứng với đậu phộng , đậu nành, và các thành viên khác của gia đình nhà máy Fabaceae.

Nguồn: http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-483-PEANUT+OIL.aspx?activeIngredientId=483&activeIngredientName=PEANUT+OIL

DẦU PHỘNG CAO CẤP

DẦU PHỘNG NGUYÊN CHẤT AMAMI là dầu ăn được sản xuất theo phương pháp truyền thống đạt TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG. Đây là thực phẩm tiêu biểu của Công ty TNHH Thực phẩm DNG được Sở công thương và Sở y tế Quảng Nam cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy định An toàn thực phẩm.

DNG Food

DNG FOOD COMPANY

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DNG
Hưng Mỹ, Bình Triều, T. Bình, Q. Nam
Tel: 0510.3.704.000
Email: food@dng.vn
Website: food.dng.vn

DNG FOOD tại HỘI AN

SIÊU THỊ MAISON - MAISON MART
439 Cửa Đại, Thành phố Hội An
Tel: 0905.786055
Mail: hoian@dng.vn
Website: food.dng.vn

DNG FOOD tại ĐÀ NẴNG

NHANSON COMPANY - KHO HÀNG
117 Lê Thị Hồng Gấm, Tp. Đà Nẵng
Tel: 0511.3.707.404
Email: nhanson@dng.vn
Website: food.dng.vn

DNG FOOD tại HCM

NHÀ PHÂN PHỐI THỦ ĐỨC
16/12 đường 12, Tân Bình, Q. Thủ Đức
Tel: 0918.934446
Email: food.hcm@dng.vn
Website: food.dng.vn