Dầu đậu phộng và những công dụng phổ biến

Lời giới thiệu ------------------------------------------------------------------------------ 2

I.  Nguyên liệu ------------------------------------------------------------------------ 3

1.  Đặc điểm chung  -------------------------------------------------------------- 3
2.  Thành phần sinh hóa ------------------------------------------------------- 3
3.  Sản phẩm từ đậu phộng ---------------------------------------------------- 7
4.  Bảo quản nguyên liệu ------------------------------------------------------- 7
5.  Chỉ tiêu chất lƣợng của đậu phộng -------------------------------------- 9

SƠ ĐỒ TÁCH DẦU BẰNG TRÍCH LY -------------------------------------------- 13
SƠ ĐỒ TÁCH DẨU BẰNG ÉP KIỆT ----------------------------------------------- 14

II.  Quy trình công nghệ ------------------------------------------------------------ 15

A.  Sơ chế nguyên liệu – nghiền ------------------------------------------------- 15
B.  Tách dầu sơ bộ ----------------------------------------------------------------- 17

1.  Chƣng sấy --------------------------------------------------------------------- 17
2.  Ép sơ bộ ----------------------------------------------------------------------- 19

C.  Tách kiệt dầu ------------------------------------------------------------------- 21

1.  Xử lý khô dầu sau ép sơ bộ ------------------------------------------------ 21
2.  Trích ly ------------------------------------------------------------------------ 21
3.  Ép kiệt ------------------------------------------------------------------------- 26

D.  Tinh chế dầu -------------------------------------------------------------------- 27

1.  Tách tạp chất   -------------------------------------------------------------- 27
2.  Thủy hóa dầu   -------------------------------------------------------------- 28
3.  Luyện kiềm

 -------------------------------------------------------------- 30

4.  Tẩy màu dầu

 -------------------------------------------------------------- 32

5.  Tẩy mùi

 -------------------------------------------------------------- 34

III.  So sánh ƣu và nhƣợc điểm của 2 quy trình--------------------------------- 36

IV.  Các chỉ tiêu của dầu thành phẩm -------------------------------------------- 37

1.  Kiểm tra chất lƣợng sản phẩm ------------------------------------------- 37
2.  Một số sản phẩm dầu đậu phộng trên thị trƣờng --------------------- 38
3.  Một số thông tin khác có liên quan -------------------------------------- 41

V.  Ứng dụng công nghệ ------------------------------------------------------------ 44

Lời kết -------------------------------------------------------------------------------------- 47
Tài liệu tham khảo ----------------------------------------------------------------------- 48

DẦU PHỘNG CAO CẤP

DẦU PHỘNG NGUYÊN CHẤT AMAMI là dầu ăn được sản xuất theo phương pháp truyền thống đạt TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG. Đây là thực phẩm tiêu biểu của Công ty TNHH Thực phẩm DNG được Sở công thương và Sở y tế Quảng Nam cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy định An toàn thực phẩm.

DNG Food

DNG FOOD COMPANY

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DNG
Hưng Mỹ, Bình Triều, T. Bình, Q. Nam
Tel: 0510.3.704.000
Email: food@dng.vn
Website: food.dng.vn

DNG FOOD tại HỘI AN

SIÊU THỊ MAISON - MAISON MART
439 Cửa Đại, Thành phố Hội An
Tel: 0905.786055
Mail: hoian@dng.vn
Website: food.dng.vn

DNG FOOD tại ĐÀ NẴNG

NHANSON COMPANY - KHO HÀNG
117 Lê Thị Hồng Gấm, Tp. Đà Nẵng
Tel: 0511.3.707.404
Email: nhanson@dng.vn
Website: food.dng.vn

DNG FOOD tại HCM

NHÀ PHÂN PHỐI THỦ ĐỨC
16/12 đường 12, Tân Bình, Q. Thủ Đức
Tel: 0918.934446
Email: food.hcm@dng.vn
Website: food.dng.vn